Det här är den fjärde artikeln i en artikelserie som behandlar kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljödokumentation. Den handlar om Körtillstånd.
Övriga artiklar i samma artikelserie:

 • Riskfritt med en bra Riskanalys! – En artikel om hur man upprättar en bra riskanalys och om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Artikeln tar också upp syften och krav på en riskanalys. Men belyser också vanliga brister i arbetsmiljöarbetet.
 • Kemikalier – Hanteras varsamt! – En artikel om hur man upprättar en kemikalieförteckning och vilka lagar och regler som finns runt kemikaliehantering.
 • Egenkontroller – Den egna kvalitetssäkringen! – En artikel som behandlar vad egenkontroller är och inte är, om ansvar och behörigheter. Vad fel och brister i kontrollen kan leda till och hur du upprättar en bra egenkontroll.
 • Arbetsmiljöplan – Planera för välmående! – En artikel som behandlar dokumentet arbetsmiljöplan, vad det är, dess syfte samt när den behövs. Men också vem som är ansvarig och vad den ska innehålla.
 • Planera för bra kvalitét och miljö! – En artikel där vi går igenom hur man skapar en bra kvalitets- och miljöplan. Vi tittar också lite på standarder och dess syfte. Men också vad som skiljer en kvalitets- och miljöplan för ett projekt och hela företaget,

Ett utbildningsintyg räcker inte

Precis som rubriken antyder så är ett utbildningsintyg för en viss maskin, t ex ett truckkort inte det enda som behövs. För att få framföra en maskin på en byggarbetsplats krävs också ett körtillstånd. A

Lagen säger egentligen att du ska ha “dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper” på att du kan köra t ex truck.

Maskiner som kräver körtillstånd

I listan nedan hittar du de maskiner som kräver körtillstånd.

 • Samtliga truckar enligt TLP-10
 • Samtliga arbetsplattformar enligt LLP
 • Lyftanordningar – Travers, Lastmonterad kran, mobilkran m.fl
 • Jordförflyttande maskiner – Hjullastare, grävmaskin, teleskoptruck m.fl

Arbetsgivaren har ansvarar och utfärdar körtillstånd

Körtillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren som i sin tur ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Det är viktigt att framhäva att det är körtillståndet som utgör den egentliga behörigheten att köra aktuell maskin på arbetsplatsen.

Dessutom har arbetsgivaren också, i första hand, ett ansvar att maskinerna är besiktigade.

Viktigt att tänka på är att om man tar in en UE så behövs ett körtillstånd. Detta körtillstånd ska då tillhandahållas av företaget där föraren är anställd.

Det kan kosta att vara utan

Att sakna ett giltigt körtillstånd kan bli kostsamt. Arbetsmiljöverket kan utfärda sanktionsavgifter för avsaknad av körtillstånd och det kan bli kostsamt.
Avsaknaden av ett körtillstånd för truck kan t ex innebära en sanktionsavgift från 15.000 kr till 150.000 kronor enligt arbetsmiljöverkets hemsida.

Vilka uppgifter behövs i ett körtillstånd

Ett körtillstånd ska utfärdas av arbetsgivaren och det ska vara skriftligt. Så långt är allt väl men det är kanske inte alla som vet eller känner sig osäkra på vilka uppgifter som ska vara med.

 • Förarens för- och efternamn samt personnummer
 • Företagets namn
 • För vilken eller vilka maskiner tillståndet gäller
 • Det ska anges vilket eller vilka områden maskinen får framföras
 • Det ska också anges för vilket eller vilka ändamål (arbetsuppgifter) som maskinen ska användas till
 • Vem som utfärdat intyget
 • Hur länge körtillståndet är giltigt

Utöver listan ovan behöver även en text om att “körtillståndet gäller tills vidare och kan återkallas med omedelbar verkan” finnas med.

Ännu inte kund hos oss?

Om du undrar hur vår programvara kan underlätta vid upprättande av bland annat körtillstånd och andra kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöarbete så berättar vi gärna mer och hjälper dig att komma igång.

Kontakta oss redan idag på info@pbdab.se eller 023-93890.

Tuta & kör… eller!? – Körtillstånd är A-O

Så gör du en riktigt bra riskanalys

Under de snart 16 år som vi varit verksamma har vi hållit kurser och seminarium om arbetsmiljö och riskanalyser. Vi tar alltid för vana att ställa frågan ”Varför gör vi en riskanalys?” och svaren...

Koll in fler av våra artiklar!

Senaste infon kring våra program, smarta tips och mycket mer. 

Tips! Så kan du förenkla din rörmärkning

Att märka rör kan tyckas enkelt, eller hur? Det är väl bara att klistra på en lapp? Men den som någon gång befunnit sig på hög höjd med utrymmesbrist mellan rörledningarna vet att det inte alltid är så enkelt ...

Har du koll på reglerna för rörmärkning?

Det är en hel del att tänka på när du märker rör. Utöver att det kan vara krångligt med själva montaget av rörmärkningen, något vi skrivit om tidigare i den här artikeln, så har du dessutom en rad regler...

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tel: 023-938 90
E-mail: info@pbdab.se

Eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

KONTAKTA OSS