Med våra program tar du fram all dokumentation du behöver och du höjer kvalitén på de dokument och pärmar du lämnar ifrån dig.
Du har en komplett pärm för utskrift eller färdig att användas i mobilen på under 30 minuter.

Snabbare, enklare och till lägre kostnad

PROGRAMVARA

SÅ HÄR ENKELT SKAPAR DU EN DU-PÄRM

Sök och lägg till produkter

1

Ange beteckning och placering

2

Välj typ av pärm

3

Skriv ut, dela & ladda ner

4

Fyra steg till en komplett pärm:

Med digital hantering skapas helt nya möjligheter. Utför underhåll, skötsel och service direkt i mobilen. Allt är alltid tillgängligt och uppdaterat för alla samtidigt.

All information om en produkt finns samlad på ett ställe. Här hittar du uppgifter som tillverkare, modell, injusteringsvärden och teknisk data samt en logg om vilket underhåll som har utförts m.m. Det går även att ladda ner tillverkarens olika dokument för produkten.

Samlad produktinformation

Alla rutiner för tillsyn, skötsel, förebyggande underhåll och service under garantitiden finns i mobilen. De uppdateras löpande så fort det är dags att se över produkten igen. En rutin kan markeras som utförd, ej godkänd och det går att kommentera och bifoga foton. 

Underhåll, skötsel & service

Sök på placering, betjäningsområde eller nummer för att snabbt hitta ventiler, spjäll och don. Genom att trycka på en specifik komponent kommer du till den samlade produktinformationen. 

Sökning ersätter förteckningar & protokoll

För utfört underhåll kan du generera rapporter och för ventiler, spjäll, don och komponenter kan du generera förteckningar.
Det går också att få fram såväl injustering- som luftflödesprotokoll. 

Rapporter, förteckningar & protokoll

DU-PÄRM I MOBILEN

SAGT AV KUND

Kompetent personal, fantastisk support, enkel programvara och en självklar samarbetspartner för Plåt & Ventföretagen.

PATRIK CALÉN
PLÅT & VENTFÖRETAGEN

"

"

SÅ HÄR ENKELT SKAPAR DU EN KMA-PÄRM

Välj mallprojekt

1

Projektanpassa

2

Välj typ av pärm

3

Skriv ut, dela & ladda ner

4

Fyra steg till en komplett pärm:

Med vår digitala lösning är det enkelt för både projektledare och
montör att jobba med dokumentationen direkt i mobilen. Lika enkelt är det för beställare, besiktningsman eller någon annan att följa projektet och ständigt vara uppdaterad om vad som händer.

Allt finns bara några klick bort. Du hittar uppgifter om Risker, Avfallshantering och Kemikalier samt uppgifter om företag, personer och dess utbildningar, körtillstånd och befogenheter. Dokument som ritningar, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplan & andra viktiga dokument är inom klickbart avstånd. 

Information i fickan

Personal dokumenterar det mesta i mobilen under projektet. Det går att fylla i egenkontroller & andra checklistor samt föra olika typer av protokoll i mobilen som t ex start-, bygg-, och slutmötesprotokoll eller skyddsronds-protokoll. Oavsett vad du dokumenterar digitalt så kan det alltid kompletteras med foton & filer.

Kvalitet på dokumenten

Ständig tillgång till aktuella risker och vilka åtgärder som ska vidtas bidrar till ökad säkerhet och minskad risk för skador. Funktionen för följa upp risker och åtgärder samt lägga till nya risker och åtgärder men även ta bort ta bort inaktuella risker och ineffektiva åtgärder gör att kravet för systematiskt arbetsmiljöarbete uppfylls. 

Riskfritt projekt med SAM

Nå ut till personalen om arbetsuppgifter, information om förändringar i pärmen eller be någon godkänna ett dokument Skicka ett avtal, ÄTA, Fråga-Svar eller underrättelse till beställaren. Oavsett vad så är det enkelt att följa upp och försäkra sig om att viktig information nått fram, att dokument blivit lästa och arbetsuppgifter utförda. 

Samordning och kommunikation

KMA-PÄRM I MOBILEN

VARFÖR SKA DU VÄLJA VÅR PROGRAMVARA?

Välj en mall och den största delen av den information som programmet behöver finns redan inlagt. Efter valet av mall behövs bara små anpassningar göras för att mallen ska stämma helt med det aktuella projektet. 

Mallprojekt - A gamechanger!

För att lägga till information så görs det från vallistor med färdiga texter för att minska ditt skrivande och spara tid. De färdiga texterna kan redigeras vid behov.

Valbara texter minskar skrivandet

Med en funktion för att lägga till information på flera ställen samtidigt och en kopieringsfunktion för att skapa många checklistor.

Smarta funktioner för snabb inmatning

Såväl mallprojekt som de flesta texter i vallistor anpassas kostnadsfritt . Vi kan även göra färdiga checklistor, protokoll, avtal och underrättelser så att det möter ert företags krav, behov och sätt att jobba.

Kundanpassat innehåll

Ritningar och andra dokument som kanske behövs i en pärm laddar du upp genom att dra- och släppa en eller flera filer. Lika enkelt är det att ta bort filer 
som inte längre är aktuella och ersätta med nya. 

Bifoga externa dokument

Vi skapar kostnadsfritt de pärmmallar du behöver för att uppfylla kundernas och dina krav på innehåll och struktur. Välj vilken mall du vill använda i projektet från en lista så sköter programmet resten.

Kundanpassad pärmlayout

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tel: 023-938 90
E-mail: info@pbdab.se

Eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

KONTAKTA OSS