Det här är den andra artikeln i en artikelserie som behandlar kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljödokumentation. Den handlar om Kemikaliehantering
Övriga artiklar i samma artikelserie:

  • Riskfritt med en bra Riskanalys! – En artikel om hur man upprättar en bra riskanalys och om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Artikeln tar också upp syften och krav på en riskanalys. Men belyser också vanliga brister i arbetsmiljöarbetet.
  • Tuta & kör… eller!? – Körtillstånd är A-O – En artikel om vad som gäller för körtillstånd och vad det ska innehålla.
  • Egenkontroller – Den egna kvalitetssäkringen! – En artikel som behandlar vad egenkontroller är och inte är, om ansvar och behörigheter. Vad fel och brister i kontrollen kan leda till och hur du upprättar en bra egenkontroll.
  • Arbetsmiljöplan – Planera för välmående! – En artikel som behandlar dokumentet arbetsmiljöplan, vad det är, dess syfte samt när den behövs. Men också vem som är ansvarig och vad den ska innehålla.
  • Planera för bra kvalitét och miljö! – En artikel där vi går igenom hur man skapar en bra kvalitets- och miljöplan. Vi tittar också lite på standarder och dess syfte. Men också vad som skiljer en kvalitets- och miljöplan för ett projekt och hela företaget,

En kort introduktion

Att vi utsätts för farliga ämnen på våra byggarbetsplatser är givet. För att minska exponeringen och faran med en eventuell exponering så mycket som möjligt så finn det en omfattande lagstiftning som reglerar användandet av skadliga ämnen och kemiska produkter.

I grund och botten är all den lagstiftning till för att skydda de anställdas hälsa.
De goda nyheterna är att det i många fall rör sig om ganska enkla åtgärder för att minska riskerna med hantering av kemikalier i samband med arbetet.

Dina skyldigheter

Det faktum att det är en lagstiftning som ligger till grund för hanteringen och dokumentationen av kemikalier gör ju också att du har en hel del skyldigheter.

Det måste finnas säkerhetsdatablad på faromärkta produkter

Som rubriken så tydligt säger så behöver finnas säkerhetsdatablad på samtliga produkter som är märkta med de röd-vita faropliktogrammen.

Det är EU:s förordning CLP som styr märkningen och klassificeringen.

Databladen måste vara uppdaterade

En annan viktig skyldighet är att databladen måste vara uppdaterade. Det är bara med uppdaterade datablad som du kan vara säker på att du använder produkten på ett säkert sätt och minimerar risken för hälsoskador.

Du måste utföra en kemisk riskbedömning

När du arbetar med kemiska ämnen och material på arbetsplatsen måste det utföras en riskbedömning. I en sådan riskbedömning ska man identifiera vilka material som är farliga och på vilket sätt samt vilken exponeringsgrad som förekommer. Detta ligger sedan till grund för vilka åtgärder som ska vidtas. – Precis som vid en riskbedömning där andra arbetsmiljörisker. – Läs mer om riskarbete.

Dina anställda måste ha tillgång till information och utbildas

Arbetsgivaren är skyldig att de anställda har tillgång till säkerhetsinformation om de ämnen de använder, alltså tillgång till säkerhetsdatabladet. Det här räcker emellertid inte riktigt utan de anställda måste också få adekvat och fortlöpande utbildning och information baserat på riskbedömningen.
Det är också därför det alltid ska finnas en kemikalieförteckning med tillhörande datablad i, förslagsvis, en kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärm.

Informationen måste behållas 10 år efter användning

Alla som hanterar kemikalier behöver ha informationen tillgänglig i minst 10 år efter att den senaste gången kemikalierna användes. På begäran ska man omedelbart kunna hitta informationen och göra den tillgänglig för myndigheterna.

Bedöma om särskilt farliga ämnen kan ersättas

Du ska ständigt göra en bedömning om de farliga ämnen eller material som hanteras på arbetsplatsen kan ersättas med mindre farliga alternativ. Detta ska göras innan man börjar tänka på tekniska åtgärder och personlig skyddsutrustning.
CLP-etiketten är en bra guide för bedömning. Ett ämne som bara irriterar huden är till exempel att föredra framför något som fräter på huden. På samma sätt är ett ämne som inte får förtäras bättre än ett ämne som inte får andas in.

För att ta reda på om ett ämne eller material går att ersättas kan man beskriva de tekniska krav som finns för att ämnet ska fungera och lyssna med leverantören om det finns några alternativ.

Kemikalieförteckning – Ett ovärderligt redskap

Kemikalieförteckningen är ett viktigt dokument för att uppfylla många av de krav som ankommer på dig som arbetsgivare. En kemikalieförteckning behöver innehålla viss information för att uppfylla sitt syfte.

  • Kemikaliens namn
  • Leverantör
  • Användningsområde
  • Mängd som förväntas förbrukas

Ännu inte kund hos oss?

Om du undrar hur vår programvara kan underlätta vid upprättande av bland annat kemikalieförteckning och kemikalisk riskanalys men även annat arbetsmiljöarbete så berättar vi gärna mer och hjälper dig att komma igång.

Kontakta oss redan idag på info@pbdab.se eller 023-93890.

Kemikalier – Hanteras varsamt!

Så gör du en riktigt bra riskanalys

Under de snart 16 år som vi varit verksamma har vi hållit kurser och seminarium om arbetsmiljö och riskanalyser. Vi tar alltid för vana att ställa frågan ”Varför gör vi en riskanalys?” och svaren...

Koll in fler av våra artiklar!

Senaste infon kring våra program, smarta tips och mycket mer. 

Tips! Så kan du förenkla din rörmärkning

Att märka rör kan tyckas enkelt, eller hur? Det är väl bara att klistra på en lapp? Men den som någon gång befunnit sig på hög höjd med utrymmesbrist mellan rörledningarna vet att det inte alltid är så enkelt ...

Har du koll på reglerna för rörmärkning?

Det är en hel del att tänka på när du märker rör. Utöver att det kan vara krångligt med själva montaget av rörmärkningen, något vi skrivit om tidigare i den här artikeln, så har du dessutom en rad regler...

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tel: 023-938 90
E-mail: info@pbdab.se

Eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

KONTAKTA OSS