Det här är den femte artikeln i en artikelserie som behandlar kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljödokumentation. Den handlar om dokumentet arbetsmiljöplan
Övriga artiklar i samma artikelserie:

 • Riskfritt med en bra Riskanalys! – En artikel om hur man upprättar en bra riskanalys och om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Artikeln tar också upp syften och krav på en riskanalys. Men belyser också vanliga brister i arbetsmiljöarbetet.
 • Kemikalier – Hanteras varsamt! – En artikel om hur man upprättar en kemikalieförteckning och vilka lagar och regler som finns runt kemikaliehantering.
 • Tuta & kör… eller!? – Körtillstånd är A-O – En artikel om vad som gäller för körtillstånd och vad det ska innehålla.
 • Egenkontroller – Den egna kvalitetssäkringen! – En artikel som behandlar vad egenkontroller är och inte är, om ansvar och behörigheter. Vad fel och brister i kontrollen kan leda till och hur du upprättar en bra egenkontroll.
 • Planera för bra kvalitét och miljö! – En artikel där vi går igenom hur man skapar en bra kvalitets- och miljöplan. Vi tittar också lite på standarder och dess syfte. Men också vad som skiljer en kvalitets- och miljöplan för ett projekt och hela företaget,

En inledning om rysningar

Många av de personer jag haft kontakt med ryser vid tanken på att behöva upprätta en arbetsmiljöplan och det är aldrig av välbehag.

Anledningen är nog att det upplevs som svårt.. Man drabbas av stundens allvar och blir kanske lite rädd för det stora ansvar det ändå är.

Men det finns tröst att få. Det faktiskt varken svårt eller komplicerat. Och med struktur och rätt verktyg behöver kommer man att kunna axla ansvaret.

Definitionen av en arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöverket definierar en arbetsmiljöplan så här:
En arbetsmiljöplan ett styrande dokument för hur arbetsmiljöarbetet i byggprojektet ska bedrivas och hur aktörerna ska samordnas. Dess syfte är att förebygga arbetsmiljörisker i byggskedet.

När behövs en arbetsmiljöplan?

Vi tar tjuren rätt i hornen och börjar med att bena ut när vi behöver upprätta en arbetsmiljöplan.

 • Någon av de arbeten med särskild risk som anges i 12 a § i AFS 1999:3 behöver utföras i samband med byggnads eller anläggningsarbetet.
  Arbeten med särskild risk enligt arbetsmiljöverket.
 • Omfattningen av byggnads- eller anläggningsarbetena är sådan att förhandsanmälan måste lämnas in, det vill säga
  • arbetet beräknas pågå uner längre tid än 30 arbetsdagar, och sysselsätta mer än 20 personer samtidigt vid något tillfälle, eller
  • det totala antalet persondagar beräknas bli fler än 500.

Några inledande krav

Arbetsmiljöplanen ska tas fram under planeringen och projekteringen av projektet. Planen måste vara klar när det första praktiska byggnads- eller anläggningarbetet startar.

Vem är ansvarig för att ta fram arbetsmiljöplanen?

Något annat som är viktigt att reda ut är givetvis vem som är ansvarig för att den ska tas fram. Svaret är enkelt men ändå kanske inte helt lätt. Den som är BAS-P har ansvar för att upprätta eller låta upprätta arbetsmiljöplanen.

BAS-U ska sedan uppdatera planen så att den motsvarar aktuella förutsättningar och metoder som faktiskt används. BAS-U ansvarar också för att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen. Alla ska kunna ta del av den som arbetar på byggarbetsplatsen.

Vidare så är det byggherren som har ansvaret att utse både BAS-P och BAS-U. Men byggherren har också ett ansvar när han utser BAS. Det är att se till så att den som utses har den kunskap kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget.

Det övergripande ansvaret, att det finns en arbetsmiljöplan vid arbetsplatsens etablerande och att den vid förändring uppdateras, faller på byggherren.

Vad ska arbetsmiljöplanen innehålla?

Vi tar väl nästa tjur också i hornen och reder ut vad en arbetsmiljöplan ska innehålla.

 • De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen
 • En beskrivning av hur arbetet ska organiseras
 • En beskrivning av de åtgärder som vidtas vid någon av de, för byggprojektet förekommande 13 särskilda risker enligt arbetsmiljöverket och övriga risker som identifierats utöver dessa
 • Om arbetet ska utföras samtidigt som annan verksamhet kommer att pågå ska det beskrivas hur detta görs utan att arbetsmiljörisker uppstår

Vid BAS behöver du tänka utanför ditt företag

Om du eller ditt företag utsetts till BAS är det viktigt att du börjar tänka utanför ditt eget företag. Detta gäller i synnerhet när det kommer till riskhanteringen. Här behöver du försäkra dig om att du fått in alla aktörers identifierade risker och förslag på åtgärder. Dessa sammanställs sedan i arbetsmiljöplanen.

Givetvis behöver du också ta ett större helhetsgrepp eftersom du behöver skriva vilka regler som ska gälla på arbetsplatsen m.m. Andra dokument som APD-Plan (arbetsplatsdisposition) och dokument över avfall och sophantering kan också behöva upprättas m.fl.

Är du inte BAS behöver du enbart koncentrerar på vilka risker ditt egna företag har hur du förebygger dessa. Denna information sammanställer du och ser till att BAS får ta del av. Läs mer om riskhantering här.

Ännu inte kund hos oss?

Om du undrar hur vår programvara kan underlätta vid upprättande av en arbetsmiljöplan eller andra kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljödokument så berättar vi gärna mer och hjälper dig att komma igång.

Kontakta oss redan idag på info@pbdab.se eller 023-93890.

Arbetsmiljöplan – Planera för välmående!

Så gör du en riktigt bra riskanalys

Under de snart 16 år som vi varit verksamma har vi hållit kurser och seminarium om arbetsmiljö och riskanalyser. Vi tar alltid för vana att ställa frågan ”Varför gör vi en riskanalys?” och svaren...

Koll in fler av våra artiklar!

Senaste infon kring våra program, smarta tips och mycket mer. 

Tips! Så kan du förenkla din rörmärkning

Att märka rör kan tyckas enkelt, eller hur? Det är väl bara att klistra på en lapp? Men den som någon gång befunnit sig på hög höjd med utrymmesbrist mellan rörledningarna vet att det inte alltid är så enkelt ...

Har du koll på reglerna för rörmärkning?

Det är en hel del att tänka på när du märker rör. Utöver att det kan vara krångligt med själva montaget av rörmärkningen, något vi skrivit om tidigare i den här artikeln, så har du dessutom en rad regler...

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tel: 023-938 90
E-mail: info@pbdab.se

Eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

KONTAKTA OSS