Utöver att det kan vara krångligt med montaget av rörmärkning så har du dessutom en rad regler att förhålla dig till. Det du behöver förhålla dig till står angivet i AMA:n och här är lite av vad den säger.

Märkning av rörledning som innehåller gas eller vätska

Rörledning som innehåller gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet:

  • Den ska märkas så att den inte kan förväxlas med annan rörledning. 
  • Den ska märkas med varselmärkning och med tilläggssymbol.
  • Den ska märkas med ringformigt monterat märkband med en bandbredd om minst 150 mm bredd och med högsta avstånd om 5 m mellan märkpunkterna. 

Märkning av övrig rörledning

Övrig rörledning (gäller även för ovan)
– Rörledning ska märkas med ringformigt monterat märkband med en bandbredd om minst 150 mm.
– Överlapp ska vara anpassat till rörledningens dimension
– Märkband ska monteras vid temperatur över 0 grader C- Märkband får inte placeras direkt på yta med temperatur över 60 grader C- Vid märkning av isolerad ledning vid ventil och annan armatur ska märkningen placeras på sådant avstånd från ventilen att byte är möjligt utan att märkningen förstörs- Märkning ska placeras;
— vid huvud- och gruppavstängningsventiler
— vid apparatanslutningar– på synliga samt åtkomliga dolda rörledningar vid vägg- och bjälklagsgenomföringar, dock minst på var 20:e meter och minst en gång i varje utrymme, samt på åtkomlig rörledning vid in- och utgång ur schakt.
Med åtkomlig rörledning menas ledning som är åtkomlig utan demontering av byggnadsdel
med verktyg
— vid avgrening
— vid shuntgrupper och övriga kopplingsalternativ

Ångledning, tryckluftsledning och matningsledning för pneumatik ska märkas med angivna värden för tryck och temperatur i SI-enheter.
Märkning ska INTE utföras av synliga kopparledningar till blandare, tappventil, tvättställ, radiator, konvektor och dylika komponenter.