KMA-Pärm

SNABBARE, ENKLARE OCH TILL LÄGRE KOSTNAD

Allt du behöver för en fullständig och kvalitativ dokumentation av kvalité, miljö och arbetsmiljö. Skriv ut KMA-pärmen eller låt montörer och beställare få tillgång till den i mobilen.
För enklare dokumentering och hantering.

Kvalitet- Miljö- och arbetsmiljöpärm

Skapa en KMA-pärm som ger dig alla dokument som krävs för att möta  lagar, krav och  rekommendationer och överträffa förväntningar. 

Steg 1

Välj ett mallprojekt från färdiga mallar och gör sedan små justeringar för att det ska stämma överens med ditt projekt.

Steg 2

Välj pärmstruktur och innehåll från färdiga mallar.

Steg 3

Skriv ut pärmen, låt oss skriva ut den åt dig
eller skicka pärmen direkt till mobilen.

Varför ska du välja vår programlösning?

Låt oss berätta några fördelar nedan.

Mallprojekt – A gamechanger!

Välj en mall och den största delen av den information som programmet behöver finns redan inlagt. Efter valet av mall behövs bara små anpassningar göras för att mallen ska stämma helt med det aktuella projektet. 

Valbara texter minskar skrivandet

För att lägga till information så görs det från vallistor med färdiga texter för att minska ditt skrivande och spara tid. De färdiga texterna kan redigeras vid behov.

Smarta funktioner för snabb inmatning

Med en funktion för att lägga till information på flera ställen samtidigt och en kopieringsfunktion för att skapa många checklistor.

Kundanpassat innehåll

Såväl mallprojekt som de flesta texter i vallistor anpassas kostnadsfritt . Vi kan även göra färdiga checklistor, protokoll, avtal och underrättelser så att det möter ert företags krav, behov och sätt att jobba.

Bifoga externa dokument

Ritningar och andra dokument som kanske behövs i en pärm laddar du upp genom att dra- och släppa en eller flera filer. Lika enkelt är det att ta bort filer 
som inte längre är aktuella och ersätta med nya. 

Kundapassad pärmlayout

Vi skapar kostnadsfritt de pärmmallar du behöver för att uppfylla dina och  kundernas krav på innehåll och struktur. Välj vilken mall du ska använda i projektet och programmet sköter sedan resten.

Digital KMA-pärm

Med vår digitala lösning är det enkelt för montören eller projektledaren att jobba med dokumentation av kvalitén miljön och arbetsmiljön i projektet. Lika enkelt är det för beställaren, besiktningsmannen, skyddsombudet eller någon annan att följa och få ständigt uppdaterat information om projektet.

Hela KMA-pärmen i mobilen

Allt du behöver finns i fickan. Kemikalier, avfallshantering, risker, egenkontroller, övriga checklistor, protokoll, avtal, ÄTA, avvikelsehantering, fråga-svar och underrättelser, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplan, ritningar och andra viktiga dokument m.m. – alltid bara några klick bort.

Håll kontakten på bygget!

Företag och personer som är delaktiga i projektet hittar du i projektorganisationen. Här finns kontaktuppgifter och du kan ringa eller e-posta med ett knapptryck. På samma ställe hittar du också personaluppgifter som roll, befogenheter, utbildningar och körtillstånd.

Effektiv KMA-hantering under projektet

Personal dokumenterar löpande mycket av det som krävs för att säkerställa kvalitén, miljön & arbetsmiljön i mobilen. I det aktuella projektet går det t ex att fylla i egenkontroller & andra checklistor samt föra protokoll för 
t ex skyddsrond, start-, bygg-, & slutmöte.

Riskfritt projekt med SAM

Ständig tillgång till aktuella risker och vilka åtgärder som ska vidtas bidrar till ökad säkerhet och minskad risk för skador. Funktionen för att rapportera in såväl nya risker som åtgärder men också möjligheten att ta bort inaktuella risker och ineffektiva förebyggande åtgärder gör att kravet för systematiskt arbetsmiljöarbete uppfylls.

Effektiv projektstyrning

Styr projektet genom att skicka ut arbetsuppgifter, godkännanden eller informera om viktiga förändringar. Eftersom aktuell status alltid visas kan du följa upp ett ärende och på så vis försäkra dig om att arbetsuppgifter blir utförda i tid och se så att någon faktiskt tagit del av viktig information.

Smidig kundkommunikation

Oavsett om det handlar om att skicka avtal, fråga-svar, avvikelse, ÄTA eller en underrättelse så är det både enklast och går fortast för alla parter om såväl dialog som signering sker digitalt. Det är därför vi valt en komplett digital kommunikation. Allt loggas, det skapar trygghet för dig och kunden. 

Referens

”Kompetent personal, Fantastisk support, Enkel programvara och en självklar samarbetspartner för Plåt & Ventföretagen.”

Patrik Calén Plåt & Ventföretagen.

Priser Program

Låt oss hjälpa dig!

T: 023-938 90

E: info@pbdab.se

Eller fyll i vårat kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

Kontaktformulär

14 + 10 =