KMA-PÄRM

Allt du behöver för en fullständig och kvalitativ dokumentation av kvalité, miljö och arbetsmiljö. Skriv ut KMA-pärmen eller låt montörer och beställare få tillgång till den i mobilen. För enklare dokumentering och hantering.

Snabbare, enklare och till lägre kostnad.

Kvalitet- Miljö- & Arbetsmiljöpärm

Välj ett mallprojekt från färdiga mallar och gör sedan små justeringar för att det ska stämma överens med ditt projekt.

Skapa en KMA-pärm som ger dig alla dokument som krävs för att möta lagar, krav och rekommendationer och överträffa förväntningar. 

Välj pärmstruktur och innehåll från färdiga mallar
Skriv ut pärmen, låt oss skriva ut den åt dig eller skicka pärmen direkt till mobilen.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

1

2

3

VARFÖR SKA DU VÄLJA VÅR PROGRAMLÖSNING?

Välj en mall och den största delen av den information som programmet behöver finns redan inlagt. Efter valet av mall behövs bara små anpassningar göras för att mallen ska stämma helt med det aktuella projektet. 

Mallprojekt - A gamechanger!

För att lägga till information så görs det från vallistor med färdiga texter för att minska ditt skrivande och spara tid. De färdiga texterna kan redigeras vid behov.

Valbara texter minskar skrivandet

Med en funktion för att lägga till information på flera ställen samtidigt och en kopieringsfunktion för att skapa många checklistor.

Smarta funktioner för snabb inmatning

Såväl mallprojekt som de flesta texter i vallistor anpassas kostnadsfritt . Vi kan även göra färdiga checklistor, protokoll, avtal och underrättelser så att det möter ert företags krav, behov och sätt att jobba.

Kundanpassat innehåll

Ritningar och andra dokument som kanske behövs i en pärm laddar du upp genom att dra- och släppa en eller flera filer. Lika enkelt är det att ta bort filer 
som inte längre är aktuella och ersätta med nya. 

Bifoga externa dokument

Vi skapar kostnadsfritt de pärmmallar du behöver för att uppfylla dina och kundernas krav på innehåll och struktur. Välj vilken mall du ska använda i projektet och programmet sköter sedan resten.

Kundanpassad pärmlayout

SAGT AV KUND

Kompetent personal, fantastisk support, enkel programvara och en självklar samarbetspartner för Plåt & Ventföretagen.

PATRIK CALÉN
PLÅT & VENTFÖRETAGEN

"

"

DIGITAL KMA-PÄRM

Med vår digitala lösning är det enkelt för montören eller projektledaren att jobba med dokumentation av kvalitén miljön och arbetsmiljön i projektet. Lika enkelt är det för beställaren, besiktningsmannen, skyddsombudet eller någon annan att följa och få ständigt uppdaterat information om projektet. 

Allt du behöver finns i fickan. Kemikalier, avfallshantering, risker, egenkontroller, övriga checklistor, protokoll, avtal, ÄTA, avvikelsehantering, fråga-svar och underrättelser, kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplan, ritningar och andra viktiga dokument m.m. – alltid bara några klick bort. 

Hela KMA-pärmen i mobilen

Företag och personer som är delaktiga i projektet hittar du i projektorganisationen. Här finns kontaktuppgifter och du kan ringa eller e-posta med ett knapptryck. På samma ställe hittar du också personaluppgifter som roll, befogenheter, utbildningar och körtillstånd. 

Håll kontakten på bygget!

Ständig tillgång till aktuella risker och vilka åtgärder som ska vidtas bidrar till ökad säkerhet och minskad risk för skador. Funktionen för att rapportera in såväl nya risker som åtgärder men också möjligheten att ta bort inaktuella risker och ineffektiva förebyggande åtgärder gör att kravet för systematiskt arbetsmiljöarbete uppfylls. 

Riskfritt projekt med SAM

Styr projektet genom att skicka ut arbetsuppgifter, godkännanden eller informera om viktiga förändringar. Eftersom aktuell status alltid visas kan du följa upp ett ärende och på så vis försäkra dig om att arbetsuppgifter blir utförda i tid och se så att någon faktiskt tagit del av viktig information.

Effektiv projektstyrning

Personal dokumenterar löpande mycket av det som krävs för att säkerställa kvalitén, miljön & arbetsmiljön i mobilen. I det aktuella projektet går det t ex att fylla i egenkontroller & andra checklistor samt föra protokoll för t ex skyddsrond, start-, bygg-, & slutmöte.

Effektiv KMA-hantering under bygget

Oavsett om det handlar om att skicka avtal, fråga-svar, avvikelse, ÄTA eller en underrättelse så är det både enklast och går fortast för alla parter om såväl dialog som signering sker digitalt. Det är därför vi valt en komplett digital kommunikation. Allt loggas, det skapar trygghet för dig och kunden. 

Smidig kundkommunikation

PRISER PROGRAM

Abonnemang

Egenkontroller/Riskanalyser

Utskrift + Digital tillgång via mobil/surfplatta

175

/mån

Tillägg

DU-pärmar

Utskrift av pärmar

/mån

kr
Tillägg

DU-pärmar

Utskrift av pärmar

+125

/mån

325

kr
kr
Utskrift + Digital tillgång via mobil/surfplatta
/mån

kr
Abonnemang

Kvalitét- Miljö- och Arbetsmiljöpärmar

+175

Tillägg

Digital tillgång till DU-pärmar

Digital tillgång via mobilen/surfplatta

/mån

kr
Tillägg

Digital tillgång till DU-pärmar

Digital tillgång via mobilen/surfplatta

+25

/mån

kr

+25

Fast pris

Egenkontroller/Riskanalyser

275

/projekt
Tillägg

DU-pärmar

Utskrift + Digital tillgång via mobil/surfplatta

/projekt
kr
Tillägg

Fast startavgift (engångsavgift) 3000 kr

DU-pärmar

Utskrift + Digital tillgång via mobil/surfplatta

+100

/projekt
kr
kr

+250

Utskrift + Digital tillgång via mobil/surfplatta

Fast startavgift (engångsavgift) + 2625 kr

Fast startavgift (engångsavgift) + 1875 kr

Fast pris

Kvalitét- Miljö- och Arbetsmiljöpärmar

475

/projekt
Fast startavgift (engångsavgift) 4875 kr

kr
Utskrift + Digital tillgång via mobil/surfplatta

10 Projekt

Projektpaket

Köp 10 projekt och utnyttja när du vill

-20%

/projekt

kr

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tel: 023-938 90
E-mail: info@pbdab.se

Eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

KONTAKTA OSS