Det här artikeln ingår i en artikelserie som behandlar kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljödokumentation. Den första artikeln i serien handlar om Riskanalyser. Du hittar den här: Så gör du en riktigt bra riskanalys

I den här artikeln tar vi upp vad som gäller när det kommer till förtecknande av kemikalier.

Vad gäller egentligen enligt Arbetsmiljöverket?

Vad som gäller när det kommer till kemikalier framgår av arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19). Det finns några viktiga saker vi kan slå fast med en gång.


1. För det första så måste alla kemiska produkter eller ämnen som är märkta med faropliktogram förtecknas.

2. För det andra så måste förteckningen och information om de kemiska produkterna eller ämnena vara lättillgängliga för berörd person.


Vi kan med andra ord inte strunta i att göra en kemikalieförteckning utan det handlar här, i likhet med övrig riskbedömning, om att förebygga skador hos såväl person som miljö.

Var går gränsen för vad som ska förtecknas?

Alla kemiska produkter måste dock inte förtecknas. Vi behöver inte förteckna:

  • miljöanpassade kemiska produkter som normalt förekommer i hemmamiljö
  • kemiska ämnen och produkter som hanteras i så små mängder och på ett sådant sätt att det objektivt sett inte kan vara någon risk för hälsa eller miljö

Vad betyder lättillgänglig?

En svår nöt att knäcka är hur vi faktiskt gör kemikalieförteckningen lättillgänglig för berörd person. Tillgänglig är en sak men lättillgänglig är något annat. På en byggarbetsplats kan det inte nödvändigtvis anses lättillgängligt om kemikalieförteckningen finns i en byggbod som står långt bort ifrån flera av de olika arbetsställena på byggarbetsplatsen. Det är med anledning av detta som så många föredrar mobila lösningar. Med en mobil lösning finns informationen alltid tillgänglig; i bakfickan, bröstfickan eller någon annan ficka där den lätt kan kommas åt.

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

En kemikalieförteckning är egentligen inte speciellt komplicerad. Den bör innehålla:

  • Namnet på den kemiska produkten
  • Till vad eller i vilka sammanhang den används
  • Uppskattad förbrukning/lagring
  • Klassificering och märkning med avseende på hälsofarlighet

Utöver förteckningen behöver även säkerhetsdatabladet finnas bifogat.

Summering kemikalieförteckning

Sammanfattningsvis kan vi säga följande om kemikalieförteckningen;

  • Den måste göras, men behöver inte nödvändigtvis vara så komplicerad
  • Det finns fördelar med att ha en elektronisk förteckning så att den alltid är lättillgänglig för berörd person

Så här gör du en korrekt kemikalieförteckning

Så gör du en riktigt bra riskanalys

Under de snart 16 år som vi varit verksamma har vi hållit kurser och seminarium om arbetsmiljö och riskanalyser. Vi tar alltid för vana att ställa frågan ”Varför gör vi en riskanalys?” och svaren...

Koll in fler av våra artiklar!

Senaste infon kring våra program, smarta tips och mycket mer. 

Tips! Så kan du förenkla din rörmärkning

Att märka rör kan tyckas enkelt, eller hur? Det är väl bara att klistra på en lapp? Men den som någon gång befunnit sig på hög höjd med utrymmesbrist mellan rörledningarna vet att det inte alltid är så enkelt ...

Har du koll på reglerna för rörmärkning?

Det är en hel del att tänka på när du märker rör. Utöver att det kan vara krångligt med själva montaget av rörmärkningen, något vi skrivit om tidigare i den här artikeln, så har du dessutom en rad regler...

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tel: 023-938 90
E-mail: info@pbdab.se

Eller fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig inom kort!

KONTAKTA OSS